Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników! Zleć audyt RODO!

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników! Zleć audyt RODO!
15 stycznia, 2024 Redaktor 0 Comments

Pracodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych. Jest to bardzo ważny obowiązek, jakiego musi dopilnować. Za nieprzestrzeganie przepisów i narażenie podwładnych na wyciek poufnych informacji grożą wysokie kary. Dlatego warto zadbać o to, by procedury ochronne były wdrożone. Pomoże audyt RODO. Zobacz, jak!

Czym jest audyt RODO?

Jest to kontrola przeprowadzana przez specjalistów. Ich zadaniem jest sprawdzenie, czy w danej placówce przestrzegane są obowiązujące normy, które mają na celu zabezpieczenie wrażliwych danych wszystkich pracowników. Które można za takie uznać? To przede wszystkim numer PESEL, adres zamieszkania, numer konta bankowego, informacje o rodzinie.

Intencją fachowców sprawdzających metody zarządzania poufnymi informacjami jest wyłącznie pomoc klientowi. Dążą oni do wskazania popełnianych błędów i przygotowania planu ich naprawy. Chodzi o to, by w audytowanym przedsiębiorstwie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. 

Z czego składa się audyt RODO?

Proces jest rozbudowany i wieloetapowy, jednak w dużym skrócie można go podzielić na dwie główne czynności. Pierwszą jest analiza procedur (np. miejsce przechowywania informacji i sposoby zabezpieczenia dostępu do nich), drugą zaś stanowi szkolenie, które jest bardzo istotne. Świadomość zatrudnionych w dużym stopniu redukuje ryzyko wycieku danych. Badania wskazują, że to właśnie nieostrożność w codziennym postępowaniu ekipy bardzo często powoduje przejęcie przez osoby trzecie informacji poufnych.

Zalety audytów

Kontroli nie należy się obawiać. Dobrze przeprowadzony audyt RODO przyniesie wiele korzyści. Przede wszystkim pozwoli opracować rozwiązania, które uchronią przed wyciekiem danych osobowych, a zatem zapewnią bezpieczeństwo każdej osobie pracującej w firmie. Wdrożenie odpowiednich procedur to także ochrona interesów właściciela przedsiębiorstwa, który nie będzie narażał się na kary finansowe. 

Zleć audyt fachowcom!

Przedsiębiorcy często obawiają się audytu RODO, jednak jest to zupełnie nieuzasadnione. Celem takiego procesu jest wyeliminowanie błędu i zabezpieczenie dobra wszystkich pracowników. Dlatego warto zlecić wykonanie analizy specjalistom.