Publikacje

8 lutego, 2022 Redaktor 0 Comments

Kwestie związane z ponoszeniem odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary regulują różne ustawy. Jedną z nich jest kodeks karny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za niezgodne…