Prawo karne w pigułce

8 lutego, 2022 Redaktor 0 Comments

Kwestie związane z ponoszeniem odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary regulują różne ustawy. Jedną z nich jest kodeks karny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za niezgodne z prawem działania ukarany może zostać każdy. Dlatego osobom pokrzywdzonym czy podejrzanym proponowana jest pomoc prawna, której udzielają specjalizujący się w tym zakresie adwokaci.

Czego dotyczą sprawy karne?

Do najczęściej występujących zaliczane są przestępstwa przeciwko mieniu. Opisywane prawo karne w pigułce obejmuje m.in. kradzieże, rozboje czy wymuszenia rozbójnicze. Kolejną kategorię stanowią czyny zabronione, które dotyczą zdrowia i życia. Wśród nich można wymienić np.:

  • bójki,
  • pobicia,
  • wypadki komunikacyjne,
  • prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości lub odurzenia,
  • błędy w sztuce lekarskiej.

Kodeks obejmuje także sprawy karne dotyczące przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów takie jak m.in. ich fałszerstwa czy poświadczenie nieprawdy.

Pomoc prawna może przydać się także w kwestiach związanych np. z handlem narkotykami i substancjami psychotropowymi lub w przypadku posiadania substancji zakazanych. Równie często ze wsparcia adwokata karnisty korzysta się, gdy dochodzi do oszustw podatkowych, zniesławienia, niepłacenia alimentów, stalkingu czy gróźb karalnych.

Pomoc prawna w sprawach karnych

Wsparcie prawników może pozwolić na właściwe w danych okolicznościach zabezpieczenie interesu klienta. Pomoc adwokata jako obrońcy osób podejrzanych i oskarżonych lub pełnomocnika pokrzywdzonych obejmuje nie tylko porady, ale też przygotowanie niezbędnych dokumentów czy aktywny udział we wszystkich czynnościach dotyczących postępowania.