Prawnik w Rybniku – zakres świadczonych usług

Prawnik w Rybniku - zakres świadczonych usług
11 lutego, 2023 Redaktor 0 Comments

Przekonaj się, na czym polega działanie kancelarii adwokackich. Sprawdź, jakie usługi świadczą prawnicy działający w Rybniku i czy należy specjalnie przygotowywać się do korzystania z ich usług. Poznaj rodzaje przestępstw opisane w polskim kodeksie karnym.

Usługi kancelarii prawnej

Najczęściej współpraca z adwokatem rozpoczyna się od indywidualnej konsultacji. Klient przedstawia swój problem, a prawnik analizuje opisaną sytuację w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów. Następnie można zdecydować się na skorzystanie z reprezentacji adwokackiej przed sądem i składanie dokumentacji procesowej. Niekiedy dochodzi do nagłego zatrzymania lub aresztowania osoby oskarżonej. Prawnik w Rybniku jest wówczas dostępny pod telefonem alarmowym, na który można dzwonić o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

Kancelarie adwokackie przyjmują zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W przejrzysty sposób wyjaśniają zapisy kodeksu karnego. Mogą uczestniczyć we wszystkich etapach postępowania sądowego, od momentu złożenia pozwu po ubieganie się o apelację.

Przestępstwa popełniane przez Polaków

Jakie rodzaje przestępstw opisują przepisy? Ich zakres jest szeroki, dotyczy na przykład spraw rodzinnych, gospodarczych, drogowych, zażywania narkotyków oraz naruszania czyjejś nietykalności cielesnej. Polscy przestępcy oskarżani są między innymi o:

  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego,
  • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym,
  • znęcanie się nad bliską osobą,
  • uprowadzenie, porzucenie lub rozpijanie małoletniego,
  • gwałt i molestowanie seksualne,
  • kradzież lub udział w bójkach i rozbojach,
  • posiadanie narkotyków i ich dystrybucję.

Przedsiębiorcy mogą zostać zatrzymani na przykład za oszustwa pożyczkowe i kredytowe wobec uczestników obrotu gospodarczego, pranie pieniędzy i fałszowanie znaków towarowych. Odrębne przepisy dotyczą także lekarzy, którzy mogą zostać ukarani za popełnienie błędu lekarskiego lub nieudzielenie pomocy pacjentowi.

Prawnik od spraw karnych

Do wizyty w kancelarii prawnej nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Opowiedz o wszystkich okolicznościach wydarzenia i wyjaśnij adwokatowi, jaki masz problem. Możesz zdecydować się na konsultację, reprezentację przed sądem oraz dopełnienie dokumentacji procesowej, na przykład w sprawie apelacji.