Jak przebiega audyt RODO?

Jak przebiega audyt RODO?
15 stycznia, 2024 Redaktor 0 Comments

Obowiązkiem każdego właściciela firmy jest ochrona danych osobowych zgodnie z panującymi przepisami. Informacje wrażliwe znajdują się pod szczególną kontrolą, co nie powinno dziwić. Ich przejęcie przez osoby trzecie może stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego warto sprawdzić, czy w przedsiębiorstwie nie pojawia się takie ryzyko. Jak tego dokonać? Sprawdź!

Audyt RODO – co to takiego?

Jest to proces, którego celem jest zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości związanych z przechowywaniem i wykorzystywaniem tzw. informacji wrażliwych dotyczących pracowników. Audyt RODO przeprowadzany jest przez inspektora danych osobowych, który ma do dyspozycji wiele narzędzi. Najczęściej stosowane bywają: wywiady, ankiety, analiza systemów informatycznych oraz ich zabezpieczeń, przegląd dokumentacji, ocena zabezpieczeń w archiwum itp. 

Cel audytu RODO

Wykrycie błędów czy słabych punktów w systemie ochronnym ma stanowić punkt wyjścia do naprawy sytuacji. Audytor zobowiązany jest do wskazania obszarów, które wymagają poprawy, a także przygotowania planu zmian, jakie powinny zajść w danym przedsiębiorstwie. Celem audytu RODO jest bowiem całkowite zabezpieczenie danych osobowych (zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi) przed ryzykiem dostania się ich w niepowołane ręce. 

Co składa się na audyt RODO?

Żeby analiza była efektywna, konieczne będzie sprawdzenie stosowanych zabezpieczeń przeciwdziałających wyciekowi danych. Na tej podstawie zostanie przygotowany raport, który będzie zawierał:

  • opis stanu faktycznego,
  • analizę prawną,
  • plan naprawczy.

Specjalista poda wskazówki, których wdrożenie pozwoli poprawić sytuację i zapewnić zgodne z normami zarządzanie informacjami wrażliwymi. Istotne jest również szkolenie. Każda osoba pracująca w firmie otrzyma porady dotyczące tego, jak postępować, by nie narażać danych na wyciek.

Postaw na bezpieczeństwo danych! 

Zlecając audyt RODO inspektorowi, można wiele zyskać. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim zatrudnionym, ale także uchronienie przedsiębiorstwa przed ewentualnymi karami wynikającymi z niewłaściwego przetwarzania danych.