Jak długo trwają sprawy rozwodowe w Warszawie?

Jak długo trwają sprawy rozwodowe w Warszawie?
18 lutego, 2023 Redaktor 0 Comments

Coraz więcej osób w Polsce decyduje się na wzięcie rozwodu. Sprawdź, jak przygotować się do rozprawy i na czym polegają usługi świadczone przez adwokata specjalizującego w przepisach prawa rodzinnego.

Szybki rozwód

Czy jest możliwe wzięcie szybkiego rozwodu? Wiele zależy od podejścia małżonków. Sprawy rozwodowe w Warszawie najczęściej są zakańczane w trakcie kilku miesięcy od złożenia pozwu. Czas ich trwania zależy przede wszystkim od skłonności do porozumienia oraz zakresu kwestii do ustalenia. Najkrócej trwają rozprawy par, które nie mają dzieci, wcześniej wystąpiły o rozdzielenie majątku oraz zgadzają się na rozstanie. Bardziej skomplikowane są sytuacje, gdy pojawia się spór o opiekę nad małoletnimi lub poczucie niesprawiedliwego podziału posiadanych dóbr. W takiej sytuacji można skorzystać na przykład z mediacji sądowych.

Na konsultacji prawnej w sprawie rozwodu prawnik jest w stanie wstępnie oszacować stopień skomplikowania postępowania. Warto precyzyjnie uporządkować fakty oraz zebrać niepodważalne dowody. Może to wpłynąć na szybsze uzyskanie wyroku sądowego.

Co ustala sąd?

Małżonkowie mogą zdecydować się na rozwód za porozumieniem stron lub orzekanie o winie. Sąd zajmuje się między innymi:

  • przeprowadzaniem sprawiedliwego podziału majątku,
  • ustalaniem miejsca pobytu dziecka oraz grafiku spotkań z rodzicami,
  • ograniczaniem lub pozbawianiem władz rodzicielskich,
  • określaniem wysokości alimentów płaconych przez jednego z opiekunów prawnych.

Zadaniem sądu jest ochrona interesów małoletniego. Jeżeli ojciec lub matka są uzależnieni od alkoholu, agresywni i stosują przemoc, istnieje możliwość odseparowania ich od dziecka oraz uniemożliwienia im wpływu na jego dalsze życie. W przypadku porozumienia partnerów decyzje dotyczące pociech, takie jak wybór szkoły oraz sposobu leczenia, podejmuje się wspólnie. Prawnicy wypełniają wszystkie formalności, takie jak złożenie pozwu rozwodowego oraz wniosku o apelację. Ponadto są odpowiedzialni za wyjaśnianie swoim klientom przepisów oraz ich interpretacji w zakresie określonej sytuacji.

Usługi prawnicze w sprawach rozwodowych

Jeśli planujesz rozstanie z małżonkiem, musisz zorientować się w swojej sytuacji prawnej. Zadbaj o dobro swoich dzieci i sprawiedliwy podział majątku. Kancelarie rozwodowe oferują usługi prawników, którzy mają doświadczenie w sprawach z orzekaniem o winie i wnioskowaniu o ograniczenie praw rodzicielskich.