Co obejmują sprawy rozwodowe?

Co obejmują sprawy rozwodowe?
18 lutego, 2023 Redaktor 0 Comments

Planujesz rozwód? Przekonaj się, jakie kwestie musisz uzgodnić ze swoim partnerem. Sprawy rozwodowe wiążą się z wieloma ustaleniami dotyczącymi wspólnego majątku i opieki nad dziećmi. Przygotuj się do wystąpienia przed sądem.

Rozwód za porozumieniem stron

Najprostsze jest przeprowadzenie rozwodu za porozumieniem stron. To sytuacja, w której małżonkowie są gotowi do kompromisów i podjęli wspólną, konsekwentną decyzję o rozstaniu. Wówczas wystarczy złożyć pozew i przedstawić swoje ustalenia przed sądem. Sprawy rozwodowe w Warszawie zazwyczaj trwają kilka miesięcy. Wiążą się między innymi z:

  • podziałem wspólnego majątku, czyli posiadanych nieruchomości, środków zgromadzonych na koncie bankowym i innych dóbr materialnych,
  • ustaleniem harmonogramu spotkań z dzieckiem oraz miejscem jego zamieszkania,
  • wyznaczeniem sprawiedliwej wysokości alimentów, które jeden z rodziców będzie zobowiązany płacić na podopiecznego.

W kancelarii prawnej można skorzystać z konsultacji u prawnika specjalizującego się w rozwodach. Wyjaśni on, jak przepisy regulują powyżej wymienione kwestie oraz w jaki sposób przebiega rozprawa w sądzie. Zadaniem adwokata jest reprezentowanie interesów klienta na sali sądowej oraz dopełnianie wszystkich formalności procesowych, takich jak składanie pozwu.

Orzekanie o winie

W niektórych przypadkach można zdecydować się na rozwód z orzekaniem o winie. Wówczas sąd wskazuje osobę, która jest odpowiedzialna za rozpad związku. Najczęściej przyczyną rozstania jest zdrada fizyczna lub emocjonalna oraz przemoc, która może przybierać różne formy. Znęcanie się nad bliskimi, uzależnienia i agresywne zachowanie to nie tylko przesłanka do orzekania o winie, ale także powód do wystąpienia o ograniczenie lub całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jest ono możliwe, gdy rodzic ma zły wpływ na swoje dziecko oraz zagraża jego poczuciu bezpieczeństwa. W sądzie trzeba przedstawić dowody potwierdzające zdradę, uzależnienia i przemoc. Mogą to być obdukcje lekarskie, zdjęcia i zapisy rozmów. Przydatne są również zeznania świadków, którzy widzieli określone sytuacje.

Przygotowanie do rozwodu

Jak przygotować się do sprawy rozwodowej? Przeanalizuj przepisy prawa rodzinnego i uporządkuj dowody. Zdecyduj, jaki sposób rozstania Ci odpowiada. Możesz zdecydować się na mediacje i rozwód za porozumieniem stron lub udowadnianie winy partnera.